Valsts kontrole viesojas Talsu novada pašvaldībā

21. februārī Latvijas Republikas Valsts kontrole viesojās Talsu novada pašvaldībā, lai pārrunātu virkni identificēto likumības risku saistībā ar:

• prēmiju un naudas balvu piešķiršanas reglamenta izstrādi;

• komandējumu un darba apmācību braucienu kārtības noteikšanu;

• ar pašvaldības kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību saistītiem jautājumiem;

• pašvaldības darbības atklātības un caurspīdīguma nodrošināšanu;

• administratīvo resursu izmantošanu politiķu popularitātes celšanai;

• deputātu tiesību ievērošanu Talsu novada domē;

• informatīvā izdevuma un televīzijas sižetu veidošanu;

• nekustamā īpašuma pārvaldību.

Šādu prakses formātu – vispirms tikties ar pašvaldību, lai lemtu par revīzijas nepieciešamību, Valsts kontrole īsteno pirmo reizi.

Domes vadībai tika lūgts rakstiski sniegt informāciju par jau veiktajām un plānotajām aktivitātēm, lai novērstu identificētos likumības riskus, pēc kuras saņemšanas un izvērtēšanas Valsts kontrole pieņems galējo lēmumu par revīzijas nepieciešamību.

Vizītē piedalījās arī Talsu novada domes deputāti un izpilddirektors.

2019-11-03T16:58:29+00:00