Vienmēr prieks būt Mērsraga novadā!

Osta ir prioritāte un tā tiek pakāpeniski paplašināta, pludmale pie bākas vienmēr bijusi viena skaistākajām un garākajām, bet Engures ezers ir nenovērtējama dabas bagātība. Prieks, ka nākošgad tiek plānota tilta rekonstrukcija. Un izbraukt ar kuģīti ir ļoti iedvesmojoši?

Visvairāk diskusiju ir par teritoriālo reformu, kas paredz Mērsraga novada apvienošanu ar Talsu novadu, nevis Tukuma novadu, kā to vēlas Mērsraga domes vadība. Tas tiek pamatots ar lielāku ekonomisko aktivitāti Tukuma novadā, labākiem ceļiem, biežāku sabiedrisko transportu un lielāku vidējo algu (vairāk http://www.mersrags.lv/box/pdf/2019.5.pdf)

Priekšā vēl daudz darāmā, bet nevar noliegt, ka kopš 2009.gada Talsu un Mērsraga novada pašvaldības ir atsvešinājušās.

Paldies Mērsraga novada domes priekšsēdētājam Robertam Šiliņam par uzņemšanu!

 

2019-11-03T18:35:16+00:00