Atjaunos Rīgas ielu Talsos, savienojot pilsētas veloceliņus

Lai uzlabotu Talsu pilsētas infrastruktūru, domes priekšsēdētāja Edgara Zeldera laikā tika uzsākta Rīgas ielas rekonstrukcijas projektēšana ar mērķi atjaunot tās segumu un savienot gājēju un velosipēdistu kustību no “Circle K” rotācijas apļa līdz pat Raiņa ielai.
Esam gandarīti, ka Talsu novada dome vakar, 28. maija sēdē apstiprināja projekta pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai valsts aizdevuma saņemšanai.
Projekta ietvaros paredzēts veikt Rīgas ielas seguma atjaunošanu, gājēju un velosipēdistu ceļu pārbūvi visā ielas garumā, savienojot ar Raiņa ielas velosipēdistu un gājēju ceļu, un izveidojot pieslēgumu ar nākotnē attīstāmo Dundagas ielas velosipēdistu un gājēju ceļu. Tiks veikta teritorijas labiekārtošana uzstādītas jaunas autobusa pieturas, soliņi, atkritumu urnas un veikta koku stādīšana.
2021-03-01T09:29:20+00:00