Aizvadīta tikšanās par administratīvi teritoriālo reformu

LR vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce un VARAM pārstāvji šā gada jūlijā organizēja tikšanos ar Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu deputātiem par gaidāmo pašvaldību reformu.

Jau 2013.gadā VARAM izvērtēja un atzina, ka 2009.gadā veiktās reformas mērķi kopumā nav sasniegti (pārāk daudz mazu pašvaldību, kas netiek galā ar virkni funkciju, daudzos novados nav spēcīgu attīstības centru, iedzīvotāju skaita samazināšanās, bezdarbs, iedzīvotāju izbraukšana uz ārzemēm utt.) un steidzami ir jāmeklē labāki risinājumi.

Diemžēl turpmākos 5 gadus darbs pie izmaiņām netika turpināts.

Šodien uzdevām arī vairākus jautājumus par reformas mērķiem, piem., ar kādiem mehānismiem un metodēm tiks nodrošināta valsts un pašvaldību ekonomiskās izaugsmes un konkurētspējas uzlabošana, kā praktiski tiks veicināta budžeta līdzekļu racionāla izmantošana un radīta pievilcīga vide investīcijām, jaunu darba vietu radīšanai un emigrācijas samazināšanai, kādos termiņos varētu tikt sakārtoti ceļi starp apvienojamiem novadiem, par aizdevumu saņemšanas kārtību projektu realizācijai, pašvaldību uzņēmumu nākotni, pakalpojumu tarifiem u.c.

Nav šaubu, ka reforma ir jāveic un darāmā vēl daudz, bet, iesaistoties visām pusēm, rezultātam jābūt efektīvam. Galvenais priekšnosacījums tās veiksmīgai ieviešanai ir skaidri definēti ieguvumi iedzīvotājiem!

Sekosim līdzi arī turpmāk!

P.S. Vairāk informācijas par gaidāmo tikšanos ar iedzīvotājiem un interesējošo jautājumu uzdošanu: http://www.varam.gov.lv/…/administrativi_teritoriala_refor…/

2019-11-03T18:03:08+00:00