Antra Grūbe 2023-06-15T08:59:27+00:00

Antra Grūbe

Vēstures, politikas un tiesību un filozofijas skolotāja, rakstu autore reģionālajā laikrakstā “Talsu Vēstis”, darbu vadītāja izcilākajiem novada skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem.

“Vissvarīgākās un ilgtspējīgākās ir investīcijas jaunatnes izglītībā. To mērķtiecīgi iespējams veikt, investējot jomā, kas varētu jauniešus vairāk emocionāli piesaistīt savai dzimtajai/bērnības/jaunības vietai, apzinoties sevi kā novada daļu.”