Ārkārtas revīzija Talsu novada pašvaldībā

Valsts kontrole sākusi ārkārtas revīziju Talsu novada pašvaldībā, pamatojoties uz veikto risku analīzi, kā arī ņemot vērā gan pašvaldības iekšējā auditora, gan ārējā revidenta konstatētās nepilnības un riskus, gan ievērojamo iedzīvotāju sūdzību skaitu.

Vairāk informācijas:
http://www.lrvk.gov.lv/valsts-kontrole-revides-talsu-pasva…/

2019-11-03T18:17:05+00:00