Lauris Pīlēģis 2017-05-23T15:33:19+00:00

Lauris Pīlēģis

Nedrīkst pieļaut neefektīvu un nesaimniecisku rīcību ar pašvaldības finanšu līdzekļiem.
Es strādāšu un nepadošos, līdz tiks sasniegti izvirzītie mērķi.