Talsu pārvalde nespēj nodrošināt zāles pļaušanu pilsētā

Joprojām saņemam Talsu iedzīvotāju sūdzības par nepietiekamo zālāju pļaušanu gan pilsētā, gan daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos.
Lai gan saistošajos noteikumos dzīvojamo ēku īpašniekiem uzdots nodrošināt zāles pļaušanu (garums nedrīkst pārsniegt 20 cm), šobrīd pati pašvaldība to nespēj veikt.
Talsu pilsētas budžetā šim mērķim tika paredzēti 59 460 EUR, tomēr zāles pļaušana aizkavējusies, jo pārsūdzēts bijušā pārvaldnieka Normunda Strēlnieka sagatavotais iepirkums “Zālāju pļaušana Talsu pilsētā 2020.gadā” (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/35516).
Kā risinājums ar SIA “Talsu namsaimnieks” noslēgts līgums par pagaidu pļaušanas darbiem pilsētā līdz 9 748,81 EUR (bez PVN).
Lielās uzņēmuma noslodzes dēļ zāles pļaušanas darbi iekavējušies arī daudzdzīvokļu māju pagalmos.
Plānots, ka pļaušanu paredzētajā apjomā varēs veikt, sākot ar jūlija mēnesi.

2021-03-01T09:48:20+00:00