Tikšanās par māju apsaimniekošanu

Pagājušajā nedēļā “Mēs – Talsiem un novadam” (Edgars ZelderisIlva Norenberga un Lauris Pīlēģis) organizēja iedzīvotāju tikšanos ar 4 dzīvokļu īpašnieku biedrību (Talsi, Pastende, Stende, Dižstende) pārstāvjiem, kuras mērķis bija informēt iedzīvotājus par iespējām pārņemt māju savā apsaimniekošanā un darīt to efektīvi un lietderīgi.

Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana ir viena no aktuālākajām tēmām, īpaši ziemas sezonā, kad visvairāk naudas līdzekļi ir jānovirza komunālo maksājumu segšanai, vai situācijās, kad jāplāno lieli remontdarbi un izmaksas mērāmas tūkstošos.

Paldies iedzīvotājiem un biedrību pārstāvjiem, kas ieradās, jautāja un dalījās savā apsaimniekošanas pieredzē ?

Uz tikšanos bija arī atnākusi SIA “Talsu namsaimnieks” vadība, bet SIA “ADAX 2” neieradās, lai gan arī bija uzaicināta.

P.S. Latvijā daudzdzīvokļu mājās dzīvo 65-70 % no visiem iedzīvotājiem, bet tikai ap 20 % māju ir nodotas dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā (Lietuvā un Igaunijā – ap 90%) un ap 80 % daudzdzīvokļu namu šobrīd apsaimnieko pašvaldību kapitālsabiedrības, lai gan sākotnēji tas bija paredzēts līdz brīdim, kad dzīvokļu īpašnieki pārņems mājas savā pārvaldīšanā. Minētais nav noticis gan neesošas valsts politikas un pašvaldību kapitālsabiedrību “barotavu” dēļ, gan iedzīvotāju neinformēšanas un atbalsta trūkuma dēļ (piemēram, www.talsi.lv un www.talsunamsaimnieks.lv nav atrodama informācija iedzīvotājiem par pārvaldīšanas tiesību nodošanas kārtību)

Vairāk informācijas: https://www.youtube.com/watch?v=ZeqfZkqnPp0&t=74s 

 

2019-11-03T18:29:19+00:00