Vai pašvaldībai jāmaksā 860 EUR/mēn. pabalsts bijušajiem mēriem un viņu vietniekiem mūža garumā?

Deputāta statusa likumā noteikts, ka uz 860 eiro pabalstu var pretendēt ikviens amatu zaudējis pašvaldības vadītājs vai viņa vietnieks, ja tas amatā nostrādājis divus termiņus un sasniedzis 58 gadu vecumu. Pabalsts faktiski ir slēpta izdienas pensija, jo to maksā līdz mūža galam.
Valsts kontrole revīzijā secinājusi, ka vairākās pašvaldībās maksājums bijušajiem politiķiem ir lielāks nekā sociālajai palīdzībai mazturīgajiem.
Absurdākais, ka pabalstu var saņemt arī personas, kas darbu zaudējušas ne vien tāpēc, ka nav guvušas vēlētāju uzticību, bet arī tādi politiķi, kas no amata bijuši spiesti atteikties kriminālu pārkāpumu dēļ.
Kā ziņo raidījums “Nekā Personīga”, atbalstam uz īsu brīdi 2018. gadā bija pieteicies bijušais Talsu domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus (Talsu novada attīstībai). Togad viņš notiesāts par fiktīvu šofera nodarbināšanu pašvaldībā. Viņš domes priekšsēdētāja amatu ieņēmis vairākkārt jau no 2001.gada. Amatu pameta, kad prokuratūra viņam cēla apsūdzību.
Diskusijas savulaik raisīja arī bijušais domes priekšsēdētājs, šobrīd deputāts – Miervaldis Krotovs (Latvijas Zemnieku Savienība), kurš pašvaldībai lūdza piešķirt minēto pabalstu, lai gan likumā noteiktos divus sasaukumus bija nostrādājis tikai daļējā, nevis pilnā apmērā.

Gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, gan Saeimas Juridiskais birojs, gan

Tieslietu Ministrija norādīja, ka šādu pabalstu M.Krotovam nedrīkst piešķrt, tāpēc tā laika domes priekšsēdētājs
Edgars Zelderis to atteica.
Arī skatot jautājumu domes sēdē, deputāti nevienojās par pabalsta piešķiršanu.

Tomēr M.Krotovs pēc E.Zeldera gāšanas apstrīdēja atteikumu un panāca savu.

Daiņa Karola vadībā pašvaldība lēmumu vairs neapšaubīja.
Nav noslēpums, ka uz šādu pabalstu cer arī šā brīža domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš (Jaunā Vienotība), kuram amats tādā gadījumā jāsaglabā līdz sasaukuma beigām.
Pašvaldību vadītāji un viņu vietnieki ir vienīgie politiķi, kam ir šāds nodrošinājums pēc karjeras beigām. Šāda atbalsta nav ne Saeimas deputātiem, ne bijušajiem ministriem.
2021.gadā stāsies spēkā jaunā administratīvi teritoriālā reforma, kad darbu zaudēs aptuveni divas trešdaļas no pašreizējiem novadu vadītājiem un vietniekiem. Ja likumu nemainīs, arī viņiem būs tiesības saņemt šo pabalstu.
Valsts kontroles ziņojums pieejams:
Raidījuma “Nekā Personīga” sižets:
Foto: iStock
2021-03-01T09:42:25+00:00